" ""

หวยโค้งสุดท้าย 16/12/63

หวยโค้งสุดท้าย 16/12/63 เลขเด่นพร้อมจับเข้าคู่งวดนี้

เด่น 7-9-7 ได้ชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

073-037-730-703-307-370

876-867-786-768-687-678

593-539-935-953-359-395

296-269-962-926-629-692

71-73-74-76

91-93-94-96

ชุดระวังเบิ้ล

77-99

เด่น 4-8-4 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

40-45-47-49

80-85-87-89

ชุดระวังเบิ้ล

44-88

ข่าวเพิ่มเติม