" ""

หวยอาจารย์ช้าง 17/1/64

หวยอาจารย์ช้าง 17/1/64 ชุดเลขผลงานดีงวดนี้

เด่น 3 รอง 0-7 ได้ชุดเลขแนวทางดังนี้

แนวทางเลขท้าย 3 ตัว ได้แก่

307-329-367-341

017-023-086

732-769-719

แนวทางเลขท้าย 2 ตัว ได้แก่

30-32-37-39

03-04-07-09

71-72-74-79

ระวังเบิ้ล

33-00-77

ข่าวเพิ่มเติม