" ""

หวยสายฟ้าผ่า 1/3/64

หวยสายฟ้าผ่า 1/3/64 แนวทางจากสำนักดังงวดนี้

เด่น 4 ได้ชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

641-614-416-461-164-146

734-734-437-473-374-347

845-854-458-485-548-584

41-14

43-34

45-54

48-84

เด่น 6 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

60-06

61-16

65-56

68-86

ข่าวเพิ่มเติม