" ""

หวยครูผู้เฒ่านำโชค 30/12/63

หวยครูผู้เฒ่านำโชค 30/12/63 จับเข้าคู่เลขเด่นงวดนี้

เด่น 1 ได้ชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

591-519-915-951-159-195

31-13

61-16

91-19

เด่น 3 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

31-13

35-53

37-73

ข่าวเพิ่มเติม